Bagaimana cara untuk membayar kepada Peniaga melalui Kod QR DuitNow melalui TNG eWallet atau eWallet lain?