Adakah terdapat had transaksi yang dikenakan ke atas transaksi pembayaran di luar negara?