Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah terdapat had transaksi yang dikenakan ke atas transaksi pembayaran di luar negara?