Bolehkah pengguna menyemak transaksi terkini mereka dengan serta-merta?