Bolehkah pengguna dapat menyemak transaksi terkini mereka dengan serta-merta?