Adakah perkhidmatan ini hanya terbuka kepada pengguna Malaysia yang melancong ke luar negara? Bagaimana dengan warga negara Jepun atau mana-mana warganegara lain yang ingin menggunakan Touch 'n Go eWallet di Jepun atau di Malaysia?