Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menggunakan Quick Payment apabila saya berada di luar negara?