Adakah perkhidmatan ini memerlukan pelan talian & pelan data internet tempatan?