Apakah saya perlu buat jika bungkusan telahpun rosak?