Saya adalah pemilik perniagaan luar talian (offline retailer). Perlukah saya mendaftarkan perniagaan saya untuk Kod QR MySejahtera?