Bolehkan saya guna RM50 ePENJANA ini untuk segala jenis transaksi?