Bagaimakakah saya boleh tahu sama ada satu lokasi sudah ada ‘PayDirect Parking’?