Apakah maksudnya jika status transaksi pengeluaran wang menunjukkan tidak berjaya?