Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telahpun membuat permintaan untuk keluarkan wang ke akaun bank. Status transaksi pengeluaran wang menunjukkan yang ia masih diproses. Apakah maksudnya?