Apakah jumlah pengeluaran wang minimum dan maksimum?