Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah jumlah pengeluaran wang minimum dan maksimum?