Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telahpun mengemas kini maklumat (kecuali Nama, ID, Nombor Telefon Bimbit, alamat emel) di profil Touch ‘n Go eWallet saya. Bilakah maklumat ini akan dipapar di TNG eWallet?