Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah jumlah berjaya didebitkan daripada Touch ‘n Go eWallet saya tetapi ia tidak dipaparkan di baki GO+ saya?