Mengapakah jumlah berjaya didebitkan daripada TNG eWallet saya tetapi ia tidak dipaparkan di baki GO+ saya?