Adakah Cooling-Off period ini layak untuk penambahan wang seterusnya?