Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah Cooling-Off period ini layak untuk penambahan wang seterusnya?