Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya masukkan duit secara berkala (e.g. RM10 setiap bulan) melalui arahan tetap /debit automatik di GO+?