Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya perlu kemukakan ID saya?