Bilakah pulangan harian akan dikreditkan kepada saya?