Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah pulangan harian akan dikreditkan kepada saya?