Apakah maksudnya jumlah pendapatan dan bagaimanakah ia dikira?