Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah maksudnya jumlah pendapatan dan bagaimanakah ia dikira?