Bagaimanakah saya akan tahu pengeluaran wang telahpun dihantar ke akaun bank saya?