Bilakah saya boleh membuat permintaan pengeluaran wang?