Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah saya boleh membuat permintaan pengeluaran wang?