Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah maksudnya pengeluaran wang dan adakah saya akan dikenakan apa-apa caj tambahan?