Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah jumlah minimum untuk memasukkan wang ke dalam GO+?