Touchngo Logo TNGD Logo

Jika saya adalah seorang warganegara asing, bolehkah saya menaiki taraf ke GO+?