Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya tidak boleh lihat pulangan selepas 1 hari?