Apakah maksudnya jumlah baki dan bagaimanakah ia dikira?