Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah maksudnya jumlah baki dan bagaimanakah ia dikira?