Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah maklumat yang tertera di sejarah transaksi?