Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah saya akan mendapat bayaran balik selepas permintaan Cooling-off period dibuat?