Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah jumlah maksimum yang boleh dimasukkan ke dalam GO+?