Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah sebarang jumlah maksimum untuk memasukkan wang ke dalam GO+?