Bagaimanakah saya dapat gunakan pulangan tunai yang saya dapat?