Baki TNG eWallet saya adalah RM 15. Selepas tuntutan e-Tunai Rakyat saya diluluskan, baki TNG eWallet saya kini adalah RM 45. Adakah saya masih boleh memindahkan wang kepada pengguna yang lain?