Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkan saya berikan ganjaran saya kepada orang lain?