Transaksi tidak sah berlaku pada 18 Jun 2019, saya memfailkan tuntutan saya pada 25 Jun 2019, tetapi saya hanya mengesahkan akaun saya pada 1 Julai 2019. Adakah saya akan dilindungi?