Bilakah pengguna akan mendapat pengembalian wangnya?