Saya merupakan pengguna perintis TNG RFID. Adakah saya perlu tukar pelekat TNG RFID saya selepas Rancangan Rintis TNG RFID tamat?