Apa akan berlaku jika seseorang cuba mencuri pelekat TNG RFID saya?