Bolehkah saya terus menggunakan perkhidmatan RFID dan/atau Kad TNG?