Touchngo Logo TNGD Logo

Akaun Touch 'n Go eWallet saya belum disahkan, bolehkah saya membuat tuntutan untuk sebarang transaksi tidak sah?