SmartTAG tidak memerlukan saya untuk mendaftar dan mengaktifkan sebelum menggunakan peranti. Mengapa saya perlu mendaftar dan mengaktifkan TNG RFID saya?