Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang berlaku sekiranya saya tidak menamatkan TNG RFID Tag saya setelah menjual kenderaan saya?